D&D Company

Adresa

Doo D&D Company
Sjever 3 broj 2
76330 Ugljevik BiH

Telefoni

Tel: 065 622 553
Fax: 055 772-900
info@didcompany.net
direktor@didcompany.net

Podaci firme

JIB: 4400411330004
PDV: 400411330004
Jedinstveni Matični broj: 1755404

Žiro račun

ProCredit Bank
194-119-35478011-80
Razvojna banka
562-003-00002945-49